05 Ноември 2012

20 снимки

20675d2 Араповски манастир arapovski-monastery-20675d2 (2)

20663d2 Араповски манастир arapovski-monastery-20663d2 (1)

20644d2 Дървобрад forest-20644d2 (4) [4]

20640d2 Царят на гората forest-20640d2 (5) [5] [P]

20625d2 Беланташ belintash-20625d2 (3)

(20 снимки)