Седемте рилски езера огряни в светлината на изгрева

Стандартен лиценз
Сваляне на снимката
  • Снимка №: 2284d2
  • Седемте Рилски езера по изгрев
  • Добавена: 2010-07-31

Банков превод

Можете да лицензирате фотографии в избрания от вас размер, като извършите плащането по банков път.

Получател
Евгени Динев
IBAN
BG52 FINV 9150 10BG N06L MB
Банка
Първа Инвестиционна Банка

За да получите проформа-фактура, като основание за плащане, е необходимо да укажете:

  • фирмени данни на КУПУВАЧ или лични данни, ако сте физическо лице;
  • номер, размер и лиценз на избраните фотографии.

Изпратете заявка

След като плащането бъде осъществено и преводът е удостоверен, по електронната поща ще получите връзка за сваляне на избраните снимки и фактура. Можете да изпратите копие на платежно нареждане, за да получите връзката веднага.