Условия за ползване

Фотографиите в този сайт са със защитени авторски права. Те могат да бъдат ползвани след преотстъпване на права според съответния лиценз.

Стандартен лиценз — лична употреба

Стандартният лиценз предоставя на Лицензианта неизключително, непрехвърлимо право да се възползва от придобитата Фототворба.

Използването на Фототворбата, при стандартен лиценз, е предмет на следните условия:

 1. Фототворбата не може да бъде директно или косвено лицензирана от Вас, продавана или препродавана, нито безплатно предоставяна или предлагана на трета страна за каквито и да било цели.
 2. Можете да ползвате Фототворбата за лични цели или да я включите в рамките на един продукт (произведение).
 3. Не можете да нарушавате целостта или манипулирате Фототворбата без изрично позволение на Автора.
 4. Фототворбата може да бъде ползвана в редакционни материали (като придружителен материал към статия). Ако е ползвана в произведение (календар, брошура и др.), нямате право да го възпроизвеждате над 2 000 пъти. Лимитът за ползване в уеб сайт е до 5 000 посещения дневно (според месечната статистика).
 5. Срокът за ползване/тиражиране на Фототворбата е една календарна година.
 6. Не можете да предявявате изключителни права над Фототворбата, както и да изисквате изключителни срокове за нейното ползване.
 7. При публикуване, както и при публично показване на Фототворбите да се декларира по подходящ начин, че те са дело на Автора със знака за защита на авторското право "© Евгени Динев".

Разширен лиценз — търговска употреба

Разширеният лиценз предоставя на Лицензианта неизключително, непрехвърлимо право да се възползва от придобитата Фототворба.

Използването на Фототворбата, при разширен лиценз, е предмет на следните условия:

 1. Фототворбата не може да бъде директно или косвено лицензирана от Вас, продавана или препродавана, нито безплатно предоставяна или предлагана на трета страна за каквито и да било цели.
 2. Можете да ползвате Фототворбата самостоятелно или да я включите в рамките на друго ваше произведение.
 3. Можете да ползвате Фототворбата в рамките на ваше произведение за лични цели или за ваш клиент, който ви е поръчал да го създадете.
 4. Можете да включите Фототворбата в рамките на произведение, което е създадено за препродажба от вас или вашия клиент (при условие, че единствено завършеното произведение се предлага за продажба и условията на продажба са:
  • Да се изисква от тези, които придобиват произведението да използват Фототворбата само за лична употреба;
  • Забранява се препродажба на Фототворбата като самостоятелен елемент.
 5. Не можете да нарушавате целостта или манипулирате Фототворбата без изрично позволение на Автора.
 6. Можете да показвате Фототворбата и да давате достъп до нея за ползване от неограничен брой клиенти, във връзка с услуга през уеб сайт, която предоставяте от името на ваш клиент. Когато използвате Фототворбата през уеб сайт, можете да направите неограничен брой копия, но трябва да сте сигурни, че вашите клиенти няма да възпроизвеждат или ползват Фототворбата в друго приложение.
 7. Ако Фототворбата е ползвана или включена в произведение/уеб сайт, няма ограничение в броя на копията/показванията, в което този продукт може да се възпроизвежда и разпространява.
 8. Срокът за ползване/тиражиране на Фототворбата е три календарни години.
 9. Възможно е да изискате Rights-Managed лиценз (частични изключителни права за определен период от време) над Фототворбата, само след договаряне на условията с Автора.

Сравнение между Стандартен и Разширен лиценз

Предназначение Стандартен лиценз Разширен лиценз
Реклама във вестници, списания и други печатни издания Да, в тираж до 2 000 Неограничен тираж
Реклама в Интернет сайтове, Фейсбук, Електрона поща Да Не се изисква
Календари, каталози, брошури, уеб сайтове Да, в тираж до 2000 бр. Неограничен тираж
Печатна реклама върху билборди/плакати, продуктови опаковки Не Неограничен тираж
Видео презентации Да Не се изисква
Книги, обложки на книги, CD и DVD Да, в тираж до 2 000 Неограничен тираж
Редакционни цели в печатни издания Да, в тираж до 2 000. Трябва да бъде изписан автора, както следва: „© Евгени Динев" Неограничен тираж
Онлайн или електронни публикации, включително уеб страници Да Не се изисква
Фотокопия, плакати, канцеларски стоки и други репродукции за лична или бизнес употреба (но не за препродажба) Да, в тираж до 2 000 Неограничен тираж
Продукти за препродажба, включително фотокопия, плакати, календари, брошури, картички, тениски и др. Не Да
Период за ползване 1 година 3 години
Частични изключителни права за определен период от време Не По договаряне

В сила са следните ограничения

 1. Използване на Фототворбата, като част от запазена марка или лого.
 2. Запис на Фототворбата на твърд диск/DVD/CD/USB или друго устройство и да бъде препродавана.
 3. Използване на Фототворбата заедно с порнографско, опозоряващо или друго незаконно или неморално съдържание или в случай, че по същия начин нарушава запазена марка на трета страна или интелектуална собственост.
 4. Използване на Фототворбата, намесвайки личност с цел да създаде фалшива идентичност или да създаде недействителна личност или по някакъв начин е част от е клеветническо, порнографско или незаконно съдържание.
 5. Използване на Фототворбата във финален продукт, който позволява крайния потребител да добие, размножава или даде достъп до Творбата като самостоятелен файл.